Welcome \ Welkom


This is the website of our research group. We are dedicated to generate new knowledge about neuro-developmental disorders, such as ADHD and ASD, in terms of strengths, positive aspects and resilience.

Dit is de website van onze onderzoeksgroep. Het is ons doel om nieuwe kennis te genereren over ontwikkelingsstoornissen als ADHD en autisme, met name op het gebied van sterke kanten, positieve aspecten en veerkracht.


Latest news

Review over creativiteit en ADHD gepubliceerd in Neuroscience and Biobehavioral Reviews

Samen met Marije, Matthijs en Evelyn hebben we de gepubliceerde studies over creativiteit en ADHD onder de loep genomen. We groepeerden de studies op basis van welk aspect van creativiteit ze hadden onderzocht: divergent denken, convergent denken, creatieve ‘abilities/achievements’ en we keken ook naar studies die het effect van ADHD medicatie op creativiteit onderzochten. We… Continue reading Review over creativiteit en ADHD gepubliceerd in Neuroscience and Biobehavioral Reviews

Zhaomins PhD defense

Op 19 November 2020 verdedigde promovenda Zhaomin Wu haar manuscript getiteld ‘The functional and structural brain alterations in ADHD and their genetic correlates’ in Nijmegen. Of, eigenlijk haar promotores (Prof Franke, Dr. Bralten en ik) zaten in Nijmegen en Zhaomin zelf was gewoon in China. Super dat het op deze manier kon, maar het was… Continue reading Zhaomins PhD defense

Artikel in ‘Didactief’

Ik was gevraagd om een artikel te schrijven voor het blad ‘Didactief’. Dit is een vakblad voor leraren en leidinggevenden, onderzoekers en beleidsmedewerkers. Onlangs is het artikel gepubliceerd in hun jubileum nummer! Erg leuk dat er aandacht is voor ons onderzoek vanuit dit veld. Helaas kunnen we op basis van ons onderzoek nog geen concrete… Continue reading Artikel in ‘Didactief’