Positive aspects of ADHD

Master student Lessa presents poster at the Donders Poster Sessions

March 22: Master student Lessa reports: “Finally, on the 17th of March, the poster session of Donder’s Institute took place. After some postponing, we could have a face-to-face poster session and could I, Lessa Schippers, student in Martine Hoogman’s group, present a poster. During the poster session researchers from the Donder’s Institute present a poster on their work from the past year, which could also be a poster they already presented on a congress.

The poster I presented was about our qualitative study on what people with ADHD experience as positive aspects of their ADHD. The atmosphere was very good, you could sense that people had been looking forward to being together and talk about all of their new research in person. I have had engaging conversations about our poster and gained some new insights. In general, people like the research we did and people thought it was very important that we are working on a new perspective of ADHD. For me personally, I learned a lot and it was a nice experience to turn a paper into a poster, in a way that it would be understandable for all researchers from the Donder’s institute, who have very diverse backgrounds. I am looking forward to presenting more scientific posters in the future!”

Maart 22: Master student Lessa vertelt: “Op 17 maart was het eindelijk zover, de postersessie van het Donders instituut. Na wat verschuivingen kon deze postersessie in het echt plaatsvinden en kon ik, Lessa Schippers, student in de onderzoeksgroep van Martine Hoogman een poster presenteren. Tijdens deze posterpresentaties presenteren medewerkers van het Donders Instituut een poster over het onderzoek dat ze in het afgelopen jaar hebben gedaan, vaak een poster die ze dat jaar al eerder gepresenteerd hebben op een congres.

De poster die ik presenteerde ging over ons kwalitatieve onderzoek naar wat mensen met ADHD ervaren als positieve kanten van hun ADHD. De sfeer was goed en je kon merken dat mensen ernaar hadden gesnakt om weer bij elkaar te zijn en in het echt met elkaar over al het nieuwe onderzoek te praten. Ik heb leuke gesprekken gevoerd en nieuwe perspectieven gekregen over ons onderzoek. Over het algemeen vonden mensen het leuk en positief onderzoek en vonden ze het ook heel belangrijk dat wij dit nieuwe perspectief op ADHD onderzoeken.

Voor mij persoonlijk was het een hele leerzame en leuke ervaring om van een paper een poster te maken, zo dat het begrijpelijk was voor alle verschillende achtergronden die wij bij het Donders hebben en er een logisch verhaal omheen te vertellen. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst meer onderzoek te kunnen presenteren!”