Positive aspects of ADHD

Honours students visiting our lab

April 2022: The past 4 weeks we had 3 honours students visiting our lab. Honours students get the chance to visit, and be part of various Radboud research themes to get a broad view of the research that is ongoing. This time they visited our research theme ‘neurodevelopmental disorders‘ and were part of our lab. They learned about qualitative versus quantitative research, and about the value of researching positive aspects of ADHD. They collaborated with us on the participatory research that we performed in collaboration with Impuls & Woortblind. At the end of the 4 weeks they presented, with other honours students, their project, and explained what they had learned in the weeks that they were with us. We were very proud of their learning curve and their performance during the final presentation. Well done Jilke, Jeremy and Daniel!

Honours students present their project
Honours students visiting our lab, part of the neurodevelopmental research theme of the Radboudumc.
Positive aspects of ADHD

Master student Lessa presents poster at the Donders Poster Sessions

March 22: Master student Lessa reports: “Finally, on the 17th of March, the poster session of Donder’s Institute took place. After some postponing, we could have a face-to-face poster session and could I, Lessa Schippers, student in Martine Hoogman’s group, present a poster. During the poster session researchers from the Donder’s Institute present a poster on their work from the past year, which could also be a poster they already presented on a congress.

The poster I presented was about our qualitative study on what people with ADHD experience as positive aspects of their ADHD. The atmosphere was very good, you could sense that people had been looking forward to being together and talk about all of their new research in person. I have had engaging conversations about our poster and gained some new insights. In general, people like the research we did and people thought it was very important that we are working on a new perspective of ADHD. For me personally, I learned a lot and it was a nice experience to turn a paper into a poster, in a way that it would be understandable for all researchers from the Donder’s institute, who have very diverse backgrounds. I am looking forward to presenting more scientific posters in the future!”

Maart 22: Master student Lessa vertelt: “Op 17 maart was het eindelijk zover, de postersessie van het Donders instituut. Na wat verschuivingen kon deze postersessie in het echt plaatsvinden en kon ik, Lessa Schippers, student in de onderzoeksgroep van Martine Hoogman een poster presenteren. Tijdens deze posterpresentaties presenteren medewerkers van het Donders Instituut een poster over het onderzoek dat ze in het afgelopen jaar hebben gedaan, vaak een poster die ze dat jaar al eerder gepresenteerd hebben op een congres.

De poster die ik presenteerde ging over ons kwalitatieve onderzoek naar wat mensen met ADHD ervaren als positieve kanten van hun ADHD. De sfeer was goed en je kon merken dat mensen ernaar hadden gesnakt om weer bij elkaar te zijn en in het echt met elkaar over al het nieuwe onderzoek te praten. Ik heb leuke gesprekken gevoerd en nieuwe perspectieven gekregen over ons onderzoek. Over het algemeen vonden mensen het leuk en positief onderzoek en vonden ze het ook heel belangrijk dat wij dit nieuwe perspectief op ADHD onderzoeken.

Voor mij persoonlijk was het een hele leerzame en leuke ervaring om van een paper een poster te maken, zo dat het begrijpelijk was voor alle verschillende achtergronden die wij bij het Donders hebben en er een logisch verhaal omheen te vertellen. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst meer onderzoek te kunnen presenteren!”

Other

Visiting the Trippenhuis in Amsterdam to receive the KNAW award

Feb 2022: On the 14th of February Martine went to Amsterdam for the KNAW Early career award ceremony. It was a small but festive gathering with laudations and inspiring words of the president of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), Ineke Sluiter. You can watch the award ceremony here.

Febr 2022: Een dagje Amsterdam voor Martine. Op 14 februari vond in het Trippenhuis in Amsterdam de uitreiking van de KNAW early career award plaats. Het was een kleine maar feestelijke bijeenkomst met mooie laudatios van onder andere Professor Andre Aleman, en inspirerende woorden van de president van de KNAW, Ineke Sluiter. De uitreiking kun je hier terug kijken.

ADHD and the Brain

ADHD Asymmetry paper top-10 downloaded paper JCPP

Jan 2022:

Very nice to see that our ENIGMA-ADHD asymmetry paper is in the top-10 downloaded papers of 2021 in the Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Erg leuk om te zien dat ons ENIGMA-ADHD asymmetry paper in de top-10 van meest gedownloade papers van 2021 staat van het Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Reference to the paper: Merel C. Postema, Martine Hoogman, Sara Ambrosino, Philip Asherson, Tobias Banaschewski, Cibele E. Bandeira, Alexandr Baranov, Claiton H.D. Bau, Sarah Baumeister, Ramona Baur-Streubel, Mark A. Bellgrove, Joseph Biederman, Janita Bralten, Daniel Brandeis, Silvia Brem, Jan K. Buitelaar, Geraldo F. Busatto, Francisco X. Castellanos, Mara Cercignani, Tiffany M. Chaim-Avancini, Kaylita C. Chantiluke, Anastasia Christakou, David Coghill, Annette Conzelmann, Ana I. Cubillo, Renata B. Cupertino, Patrick de Zeeuw, Alysa E. Doyle, Sarah Durston, Eric A. Earl, Jeffery N. Epstein, Thomas Ethofer, Damien A. Fair, Andreas J. Fallgatter, Stephen V. Faraone, Thomas Frodl, Matt C. Gabel, Tinatin Gogberashvili, Eugenio H. Grevet, Jan Haavik, Neil A. Harrison, Catharina A. Hartman, Dirk J. Heslenfeld, Pieter J. Hoekstra, Sarah Hohmann, Marie F. Høvik, Terry L. Jernigan, Bernd Kardatzki, Georgii Karkashadze, Clare Kelly, Gregor Kohls, Kerstin Konrad, Jonna Kuntsi, Luisa Lazaro, Sara Lera-Miguel, Klaus-Peter Lesch, Mario R. Louza, Astri J. Lundervold, Charles B Malpas, Paulo Mattos, Hazel McCarthy, Leyla Namazova-Baranova, Rosa Nicolau, Joel T. Nigg, Stephanie E. Novotny, Eileen Oberwelland Weiss, Ruth L. O’Gorman Tuura, Jaap Oosterlaan, Bob Oranje, Yannis Paloyelis, Paul Pauli, Felipe A. Picon, Kerstin J. Plessen, J. Antoni Ramos-Quiroga, Andreas Reif, Liesbeth Reneman, Pedro G.P. Rosa, Katya Rubia, Anouk Schrantee, Lizanne J.S. Schweren, Jochen Seitz, Philip Shaw, Tim J. Silk, Norbert Skokauskas, Juan C. Soliva Vila, Michael C. Stevens, Gustavo Sudre, Leanne Tamm, Fernanda Tovar-Moll, Theo G.M. van Erp, Alasdair Vance, Oscar Vilarroya, Yolanda Vives-Gilabert, Georg G. von Polier, Susanne Walitza, Yuliya N. Yoncheva, Marcus V. Zanetti, Georg C. Ziegler, David C. Glahn, Neda Jahanshad, Sarah E. Medland, ENIGMA ADHD Working Group, Paul M. Thompson, Simon E. Fisher, Barbara Franke and Clyde Francks. Analysis of structural brain asymmetries in attention-deficit/hyperactivity disorder in 39 datasets. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2021 March epub doi:10.1111/jcpp.13396 [open access]

Other

Frontiers in Psychiatry Special Issue: Women in psychiatry

Feb 2022: Frontiers in Psychiatry has presented a special collection of articles to promote the work of women in STEM research. Neeltje van Haren (Erasmus MC Sophia Childrens Hospital, Rotterdam) and me have taken the role of editor and made an inspiring selection. The collection can be found here.

At present, less than 30% of researchers worldwide are women. Long-standing biases and gender stereotypes are discouraging girls and women away from science-related fields, and STEM* research in particular. Science and gender equality are, however, essential to ensure sustainable development as highlighted by UNESCO. In order to change traditional mindsets, gender equality must be promoted, stereotypes defeated, and girls and women should be encouraged to pursue STEM* careers. Therefore, Frontiers in Psychiatry offers this platform to promote the work of women scientists, across all fields of Psychiatry.

Due to the success of the 2021 edition, the successor for the year 2022 was launched this week!

Febr 2022: Frontiers in Psychiatry heeft een speciale collectie van artikelen gepresenteerd om het werk van vrouwen in STEM* onderzoek te promoten. Neeltje van Haren (Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam) en ik hebben de rol van editor op ons genomen en een mooie selectie gemaakt. De collectie is hier te vinden.

Op dit moment is minder dan 30% van de onderzoekers wereldwijd vrouw. Langdurige vooroordelen en genderstereotypen ontmoedigen meisjes en vrouwen om afstand te nemen van wetenschapsgerelateerde gebieden, en STEM* onderzoek in het bijzonder. Wetenschap en gendergelijkheid zijn echter essentieel om duurzame ontwikkeling te garanderen, zoals benadrukt door UNESCO. Om traditionele denkwijzen te veranderen, moeten meisjes en vrouwen worden aangemoedigd om STEM* carrières na te streven. Daarom biedt Frontiers in Psychiatry dit platform om het werk van vrouwelijke wetenschappers op alle gebieden van de psychiatrie te promoten.

Wegens succes van de 2021 editie, is deze week de opvolger voor het jaar 2022 gelanceerd!

*Science, Technology, Engineering and Math

Other

Frontiers in Psychiatry Special issue: looking at it from a different angle

Feb 2022: Frontiers in Psychiatry contacted Martine after she won the ECNP rising star award in 2020. Together they discussed the topic of positive aspects of ADHD and ASD. This resulted in a special issue entitled: Looking at it from a Different Angle: Positive Aspects and Strengths Associated with Neurodevelopmental Disorders. The co-editors are Corina Greven (Cognitive Neuroscience, Radboudumc, Nijmegen) en Fengyu Zhang (Global Clinical and Translational Research Institute, Bethesda, USA). The deadline is 28th of Feb 2022! (now extended to 1st of May)

Febr 2022: Naar aanleiding van de Rising star award van ECNP in 2020 werd er vanuit Frontiers in Psychiatry contact gezocht met Martine om een special issue te wijden aan het onderwerp van positieve kanten van ADHD en ASD. Inmiddels is dat special issue gelanceerd en bestaat er nog de mogelijkheid om wetenschappelijke manuscripten in te dienen die verbonden zijn met het thema: Looking at it from a Different Angle: Positive Aspects and Strengths Associated with Neurodevelopmental Disorders. De co-editors zijn Corina Greven (Cognitive Neuroscience, Radboudumc, Nijmegen) en Fengyu Zhang (Global Clinical and Translational Research Institute, Bethesda, USA). De deadline is 28 febr 2022! (de extended deadline is 1 mei)

Other

New ‘host’ department for our group

Nov 2021: From November 2021 onwards our group is also affiliated with the department of Psychiatry of the Radboudumc, next to the department of Human Genetics. This gives us many new opportunities for collaborations and a lot of inspiration for new research projects.

Nov 2021: Vanaf November 2021 is onze groep ook geaffilieerd met de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc, naast de afdeling genetica. Dit geeft ons een heleboel nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen en heel veel inspiratie voor nieuw onderzoek.

Other

New group member: Lisa Horstman

Oct 2021: We welcome a new member in our group: Lisa Horstman. She will work with us all on the IMpACT, ECNP and ENIGMA-ADHD projects, as a research assistant.

Lisa Horstman, research assistant

Okt 2021: We zijn blij met de komst van Lisa bij onze onderzoeksgroep. Zij zal ons ondersteunen bij drie verschillende onderzoeksprojecten: het IMpACT2 project, het ECNP project en ook bij ENIGMA-ADHD. Welkom Lisa!