ADHD and creativity, Positive aspects of ADHD

Donders Open Day 2022

Sept 2022: Come and visit the Donders Open Day! On the 1st and 2nd of October we will open up to families, neighbours and everyone else who is curious about the Donders Institute in the weekend of Science. Our research group will also be present to perform a live experiment on creativity and ADHD. The day will start at 11 a.m. and will last until approximately 4 p.m. It is not necessary to sign up.  Check out more here.

ADHD and creativity, Positive aspects of ADHD

Keynote lecture for Martine at the Australian ADHD Professionals Association Annual Conference 2022

July 2022:

Australian ADHD Professionals Association

July 2022: Martine presented her work on positive aspects in ADHD at the Australian ADHD Professionals Association Annual Conference 2022 in Sydney (Virtual). The members of the AADPA come from a range of fields including academia, clinical practice (psychiatry, paediatrics, psychology), coaching, education and allied healthcare.  The 2022 hybrid conference, “ADHD Coming of Age” was attended by the largest gathering of ADHD professionals in Australia working together to create better life outcomes for individuals with ADHD and their families.

I had the pleasure to visit Australia twice already, but not this time. I did the talk virtually. This means missing out the opportunity to interact with the audience but does save a lot of travel miles! So I guess I would have to do with the Waalbrug in Nijmegen instead of the Harbour Bridge in Sydney, but who can tell the difference anyway 😉” Martine

ADHD and creativity, Positive aspects of ADHD

Article on ADHD and ASD symptoms in relation to creativity accepted for publication

July 2022: Proud to share our article on creativity and ADHD and ASD symptoms. We show (again) that having more ADHD symptoms is associated with a higher performance on divergent thinking. People with ADHD and people without a diagnosis, but with many ADHD symptoms, are good at finding alternative uses for a known item/product, a very useful skill in current times where we have to think about alternative ways to use energy, housing, living space etc. Many thanks to Marije Stolte (UU), Victoria Trindade Pons (UMCG), Priscilla Vlaming (RUMC), Babette Jakobi (RUMC), Barbara Franke (RUMC), Evelyn Kroesbergen (RU), Matthijs Baas (UvA) and ofcourse NWO-Veni and ZonMW.

ADHD and creativity, Labmembers

We welcome Han Fang as a new PhD student in our group

June 2022: Han Fang is joining our lab from September 2022 onwards, for a 4 year PhD project. She was successful in obtaining a Chinese Scholarship Counsel Fellowship and will work on a project that continues where the NWO veni project on ADHD and creativity ended. This project is entitled’ ADHD and creativity: a deeper understanding of one of ADHD’s strengths. Warm welcome Han!

ADHD and creativity, ADHD and the Brain, Labmembers, Positive aspects of ADHD

Students Nam, Feline and Rowen are starting their projects in our lab

June 2022:

Nam Phuong Le is a first year master student Medical Biology, Radboud University. She will join our lab to write a review article on the topic of strengths in ADHD and ASD.

Feline van Agten is a Cognitive Neuroscience master student from the Radboud University. She will join our lab from September 2022 until Juli 2023 and will work on a project that is looking into neuroimaging, creativity and ADHD.

Rowen Riezenbos is a student Medicine. For her bachelor internship she will join our lab for 3 months, starting in September 2022. This internship is about learning the basics of scientific research. Her project is on ADHD, creativity and schoolperformance in adolescents (picture will be added).

Nam, Feline and Rowen, we hope you will have a good time with us, and learn a lot!

ADHD and creativity, Positive aspects of ADHD

Crowd funding research positive aspects ADHD

Wereldwijd heeft 5-7 % van de kinderen een ADHD diagnose en in ongeveer 50 % van deze kinderen is er nog steeds sprake van een diagnose in volwassenheid. We weten al veel over ADHD, maar dan met name over de problemen die gepaard gaan met ADHD. Maar er zijn ook positieve kanten:

Wist je dat mensen met ADHD hoger scoren op creativiteit? Voornamelijk op divergent denken: dat is denken buiten de gebaande paden, zoals het bedenken van alternatieve gebruiken voor bestaande voorwerpen. Dit is een hele waardevolle eigenschap, denk bijvoorbeeld aan de klimaat crisis waarbij we heel erg gebaat zijn bij ideeën over het anders gebruiken van het land, consumptie, energie etc.

Een andere illustratie: Wij verwachten dat onder de mensen die recentelijk zijn gaan helpen in Oekraïne, veel mensen met ADHD zijn. Waarom? Om dat de eigenschappen ‘behulpzaam’, ‘impulsief’ en ‘sociaal’ in verband zijn gebracht met ADHD. Helaas wordt er in de wetenschap nog maar weinig aandacht besteed aan deze positieve kanten van ADHD. Onze onderzoeksgroep wil daar verandering in brengen.

Wij zijn er van overtuigd dat onderzoek op dit gebied een bijdrage gaat leveren aan een completer plaatje van ADHD (zowel de positieve als negatieve kanten). Het zal ook een bijdrage leveren aan het optimaliseren van het begeleiden van kinderen op school, en zal er voor zorgen dat volwassenen met ADHD een passende baan kunnen vinden, eentje waar zij kun positieve kanten kunnen inzetten.

Onze onderzoeksgroep is op dit moment al bezig met projecten die de positieve kanten van ADHD en ook autisme onderzoeken. Helaas is dit onderzoeksveld nog jong en moeten we eerst een solide basis leggen om in aanmerking te komen voor grote (en zeer competitieve) wetenschappelijke subsidies. Daarom vragen we uw hulp! We hebben start-up donaties nodig om de eerste belangrijke stappen te zetten in dit onderzoekveld. De donaties die worden ingezameld, zullen gebruikt worden voor het uitvoeren van onderzoek en voor publicatie van dat onderzoek. Ook zullen we onze tijd inzetten om de bevindingen en aanbevelingen te delen via vakbladen, aan medici, aan het onderwijs en tenslotte ook aan collega wetenschappers in de rest van de wereld.

We hopen dat we op uw steun kunnen rekenen!

ADHD and creativity

Review over creativiteit en ADHD gepubliceerd in Neuroscience and Biobehavioral Reviews

Samen met Marije, Matthijs en Evelyn hebben we de gepubliceerde studies over creativiteit en ADHD onder de loep genomen. We groepeerden de studies op basis van welk aspect van creativiteit ze hadden onderzocht: divergent denken, convergent denken, creatieve ‘abilities/achievements’ en we keken ook naar studies die het effect van ADHD medicatie op creativiteit onderzochten. We vonden een associatie tussen ADHD en divergent denken en ook met creatieve abilities/achievements maar niet met convergent denken. Over het algemeen vonden de studies die keken naar het effect van ADHD medicatie op creatieve prestaties geen effecten. Daarbij moet wel gezegd worden dat bijna alle studies een suboptimale opzet hadden om dit te onderzoeken. Het artikel vind je hier. We hebben er een een kennisclip over gemaakt.

Research on the potential positive sides of ADHD is limited, and although a comprehensive overview of empirical studies on this subject is missing, it has been suggested that ADHD is associated with enhanced creativity. To identify important relations, trends and gaps in the literature, we review 31 behavioral studies on creativity and ADHD, distinguishing different research designs, age groups, creativity measurements and effects of psychostimulants, as well as reflecting the potential underlying neural mechanisms of creativity and ADHD.

ADHD and creativity

Artikel in ‘Didactief’

Ik was gevraagd om een artikel te schrijven voor het blad ‘Didactief’. Dit is een vakblad voor leraren en leidinggevenden, onderzoekers en beleidsmedewerkers. Onlangs is het artikel gepubliceerd in hun jubileum nummer! Erg leuk dat er aandacht is voor ons onderzoek vanuit dit veld. Helaas kunnen we op basis van ons onderzoek nog geen concrete handvatten geven voor onderwijs maar stap 1 is gezet: het informeren van mensen die betrokken zijn bij onderwijs! Samen met Evelyn Kroesbergen gaan we kijken wat er in de toekomst nog mogelijk is op het gebied van meer toegepaste wetenschap.

I was asked to write a piece about creativity and ADHD for ‘Didactief’, a magazine for educational specialists.

‘Ons onderzoek in het vakblad Didactief

ADHD and creativity

Masterclass Neurowetenschappen

Op donderdag 27 en vrijdag 28 mei wordt er een masterclass neurowetenschappen georganiseerd voor psychiaters te Garderen. Deze masterclass komt voort uit het Leerboek Neurowetenschappen in de klinische psychiatrie dat vorig jaar verscheen. Tijdens de masterclass komen onderwerpen als synaptische plasticiteit, neurotransmitters, beeldvorming in de hersenen, positieve- en negatieve valentie, creativiteit en sociale cognitie aan bod. Ik zal tijdens deze masterclass iets vertellen over creativiteit! Voor meer info zie hier

I have been invited to give a talk on the topic of creativity at a masterclass event in Garderen, the Netherlands.

ADHD and creativity, ADHD and the Brain

Onderzoek naar genen, hersenen en creativiteit

Heb je ADHD? Dan is dit onderzoek van het Radboud UMC in Nijmegen misschien iets voor jou! Je helpt er de wetenschap mee en krijgt er ook nog een kleine vergoeding voor.

Doelgroep
Wij zijn zowel op zoek naar deelnemers met ADHD als naar deelnemers zonder ADHD. Om deel te kunnen nemen moet u tussen de 18 en 60 jaar oud zijn.impact-weblogo

Het onderzoek
De afdelingen psychiatrie en genetica van het Radboudumc doen onderzoek naar de oorzaken van ADHD. Er zijn inmiddels duidelijke aanwijzingen dat deze stoornis voor een deel erfelijk bepaald is. Dit betekent dat iemand een grotere kans heeft op ADHD wanneer andere familieleden dit ook hebben. Deze kans is vooral verhoogd wanneer het gaat om patiënten die ADHD ook op volwassen leeftijd nog hebben.

Daarnaast richten we het onderzoek op verschillende cognitieve vaardigheden en problemen die voor kunnen komen bij ADHD, zoals een verhoogde creativiteit en problemen binnen de aandacht of planning, en zijn we geïnteresseerd in verschillende hersengebieden en –activiteiten. Verder weten we dat er een wisselwerking is tussen de darmflora en de werking van het brein bij verschillende psychische stoornissen. We zijn dan ook benieuwd hoe dit werkt bij ADHD.

Deelname aan het onderzoek
Wanneer u deelneemt aan ons onderzoek maken we eerst een telefonische afspraak. Vervolgens zullen er twee afspraken volgen. De eerste afspraak duurt ongeveer 3 uur waarbij we een aantal vragen stellen over uw psychische gesteldheid. Daarnaast zullen we bloed afnemen voor het genetisch onderzoek en doen we een paar korte taken. De tweede afspraak is op het Donders Institute en duurt ongeveer 3 uur. Tijdens deze afspraak wordt er een MRI scan van uw hersenen gemaakt, waarbij u soms alleen stil hoeft te liggen en soms een taak mag uitvoeren. Daarnaast zullen we een aantal neuropsychologische taken afnemen. Tussen de eerste en tweede afspraak zullen wij u vragen een aantal vragenlijsten online in te vullen en om een beetje ontlasting op te vangen in een speciaal daarvoor ontwikkeld buisje.

Vergoeding
U krijgt een vergoeding van 59 euro voor uw deelname en uw reiskosten worden vergoed. Ook krijgt u de MRI-scan die tijdens het onderzoek is gemaakt mee op CD.

Meer informatie
Wilt u meer weten of dit onderzoek of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op via adhderfelijkheid (at) umcn.nl .

Voor meer informatie kunt u tevens op onze website terecht: www.impactadhdgenomics.com

het IMpACT-team,

Myriam Loffler & Martine Hoogman