ADHD and creativity

Artikel in ‘Didactief’

Ik was gevraagd om een artikel te schrijven voor het blad ‘Didactief’. Dit is een vakblad voor leraren en leidinggevenden, onderzoekers en beleidsmedewerkers. Onlangs is het artikel gepubliceerd in hun jubileum nummer! Erg leuk dat er aandacht is voor ons onderzoek vanuit dit veld. Helaas kunnen we op basis van ons onderzoek nog geen concrete handvatten geven voor onderwijs maar stap 1 is gezet: het informeren van mensen die betrokken zijn bij onderwijs! Samen met Evelyn Kroesbergen gaan we kijken wat er in de toekomst nog mogelijk is op het gebied van meer toegepaste wetenschap.

I was asked to write a piece about creativity and ADHD for ‘Didactief’, a magazine for educational specialists.

‘Ons onderzoek in het vakblad Didactief