ADHD and the Brain

Nieuwe output van ENIGMA-ADHD gepubliceerd in Translational Psychiatry

Yanli Zhang-James
Machine learning
Steven Faraone

Januari 2021: Onder leiding van mijn collega’s Dr. Yanli Zhang-James en Professor Steven Faraone (SUNY upstate medical University, Syracuse NY) hebben we ‘deep learning neural network classification models’ gebruikt om te onderzoeken of er neuro-anatomische verschillen in kinderen met ADHD waren die ook te vinden waren bij volwassenen met ADHD, en vise versa. We vonden dat de structurele MRI data de groep mensen met ADHD van de groep mensen zonder ADHD kon onderscheiden, zowel in kinderen als in volwassenen. Echter de predictieve waarde was laag (AUC 64 %) waardoor wederom werd aangetoond dat je met een hersenscan geen ADHD kunt vast stellen. Het statistische model dat gebaseerd was op de data van volwassenen, voorspelde op een significant niveau de data van kinderen. Dit suggereert dat ons model informatie geeft over anatomische kenmerken die overeenkomen tussen de groep kinderen en de groep volwassenen met ADHD.

Het artikel is vrij beschikbaar (open access):

Zhang-James, Y., Helminen, E.C., Liu, J, ENIGMA-ADHD working group, Franke, B., Hoogman, M. Faraone, SV. Evidence for similar structural brain anomalies in youth and adult attention-deficit/hyperactivity disorder: a machine learning analysis. Transl Psychiatry 11, 82 (2021). https://doi.org/10.1038/s41398-021-01201-4