ADHD and the Brain

Bij ADHDennis (SBS6, 12 febr 2020)

Ik was gevraagd uitleg te geven over wat we weten over de hersenen van mensen met ADHD.

In het voorgesprek met de redactie had ik aangegeven dat we met een hersenscan niet kunnen aantonen dat iemand ADHD heeft. De hersenscan heeft helaas geen diagnostische waarde, al is dat wel wat veel mensen met ADHD zouden willen. Vaak zijn mensen teleurgesteld dat ik niet op een hersenscan kan laten zien ‘waar de ADHD zit’. Zo ook Dennis.

Wat kunnen we wel met een hersenscan? Voor wetenschappers is het een hele waardevolle tool. Er zijn al heel veel hersenstudies gedaan bij mensen met ADHD in vergelijking met mensen zonder ADHD. De meeste daarvan laten verschillen op groepsniveau zien. Meestal zijn deze verschillen klein en subtiel. Ze zijn zo klein dat mensen met ADHD daar niks aan hebben, maar voor ons is het een aanwijzing om meer te leren over ADHD. Bijvoorbeeld, welk gedrag is er gerelateerd aan dat stukje in de hersenen waar we verschillen vinden? En, welk soort cellen vinden we in die specifieke gebieden en zou dat iets kunnen zeggen over het ontstaan van de eigenschappen van ADHD?

In 2017 kwam mijn onderzoek naar de hersenen bij mensen met ADHD in het nieuws. Dat was eigenlijk heel onverwacht, omdat de boodschap die deze studie bracht, helemaal niet nieuw was. We weten al veel langer van veel verschillende studies dat er verschillen in hersenvolume, activiteit en connectiviteit zijn gevonden voor groepen mensen met ADHD in vergelijking met mensen zonder ADHD. Ik kijk met gemengde gevoelens terug op die aandacht voor de studie omdat koppen van krantenartikelen alle nuance die bij de boodschap horen, missen. Ik hoop dat het stukje bij ADHDennis duidelijkheid geeft over de waarde van de hersenscan: dat die voornamelijk voor wetenschappers groot is, maar voor behandelaren en voor mensen met een diagnose niet.

Er zijn veel verschillende opvattingen over ADHD, en ik kan me in al die opvattingen vinden. Voor de wetenschap is dat ook fantastisch want als we iets bestuderen, en dat allemaal vanuit een ander perspectief doen, dan leren we veel meer over dat onderwerp. Mijn onderwerp is het onderzoeken van de hersenen van mensen met ADHD, omdat ADHD gedrag is en we gedrag altijd nog linken aan de hersenen. Daarnaast wil ik graag meer weten over de potentiële positieve eigenschappen van mensen met ADHD, zoals creativiteit. Ik hoop op die manier een bijdrage te leveren aan meer kennis over ADHD.

Ik 2011 onderzocht ik Tygo Gernandt voor Pavlov van de NPO, nu in 2019 Dennis Weening, wie komt er in 2027 ? 😉

ADHDeniss

ADHD and creativity, ADHD and the Brain

Onderzoek naar genen, hersenen en creativiteit

Heb je ADHD? Dan is dit onderzoek van het Radboud UMC in Nijmegen misschien iets voor jou! Je helpt er de wetenschap mee en krijgt er ook nog een kleine vergoeding voor.

Doelgroep
Wij zijn zowel op zoek naar deelnemers met ADHD als naar deelnemers zonder ADHD. Om deel te kunnen nemen moet u tussen de 18 en 60 jaar oud zijn.impact-weblogo

Het onderzoek
De afdelingen psychiatrie en genetica van het Radboudumc doen onderzoek naar de oorzaken van ADHD. Er zijn inmiddels duidelijke aanwijzingen dat deze stoornis voor een deel erfelijk bepaald is. Dit betekent dat iemand een grotere kans heeft op ADHD wanneer andere familieleden dit ook hebben. Deze kans is vooral verhoogd wanneer het gaat om patiënten die ADHD ook op volwassen leeftijd nog hebben.

Daarnaast richten we het onderzoek op verschillende cognitieve vaardigheden en problemen die voor kunnen komen bij ADHD, zoals een verhoogde creativiteit en problemen binnen de aandacht of planning, en zijn we geïnteresseerd in verschillende hersengebieden en –activiteiten. Verder weten we dat er een wisselwerking is tussen de darmflora en de werking van het brein bij verschillende psychische stoornissen. We zijn dan ook benieuwd hoe dit werkt bij ADHD.

Deelname aan het onderzoek
Wanneer u deelneemt aan ons onderzoek maken we eerst een telefonische afspraak. Vervolgens zullen er twee afspraken volgen. De eerste afspraak duurt ongeveer 3 uur waarbij we een aantal vragen stellen over uw psychische gesteldheid. Daarnaast zullen we bloed afnemen voor het genetisch onderzoek en doen we een paar korte taken. De tweede afspraak is op het Donders Institute en duurt ongeveer 3 uur. Tijdens deze afspraak wordt er een MRI scan van uw hersenen gemaakt, waarbij u soms alleen stil hoeft te liggen en soms een taak mag uitvoeren. Daarnaast zullen we een aantal neuropsychologische taken afnemen. Tussen de eerste en tweede afspraak zullen wij u vragen een aantal vragenlijsten online in te vullen en om een beetje ontlasting op te vangen in een speciaal daarvoor ontwikkeld buisje.

Vergoeding
U krijgt een vergoeding van 59 euro voor uw deelname en uw reiskosten worden vergoed. Ook krijgt u de MRI-scan die tijdens het onderzoek is gemaakt mee op CD.

Meer informatie
Wilt u meer weten of dit onderzoek of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op via adhderfelijkheid (at) umcn.nl .

Voor meer informatie kunt u tevens op onze website terecht: www.impactadhdgenomics.com

het IMpACT-team,

Myriam Loffler & Martine Hoogman