Other

Frontiers in Psychiatry Special Issue: Women in psychiatry

Feb 2022: Frontiers in Psychiatry has presented a special collection of articles to promote the work of women in STEM research. Neeltje van Haren (Erasmus MC Sophia Childrens Hospital, Rotterdam) and me have taken the role of editor and made an inspiring selection. The collection can be found here.

At present, less than 30% of researchers worldwide are women. Long-standing biases and gender stereotypes are discouraging girls and women away from science-related fields, and STEM* research in particular. Science and gender equality are, however, essential to ensure sustainable development as highlighted by UNESCO. In order to change traditional mindsets, gender equality must be promoted, stereotypes defeated, and girls and women should be encouraged to pursue STEM* careers. Therefore, Frontiers in Psychiatry offers this platform to promote the work of women scientists, across all fields of Psychiatry.

Due to the success of the 2021 edition, the successor for the year 2022 was launched this week!

Febr 2022: Frontiers in Psychiatry heeft een speciale collectie van artikelen gepresenteerd om het werk van vrouwen in STEM* onderzoek te promoten. Neeltje van Haren (Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam) en ik hebben de rol van editor op ons genomen en een mooie selectie gemaakt. De collectie is hier te vinden.

Op dit moment is minder dan 30% van de onderzoekers wereldwijd vrouw. Langdurige vooroordelen en genderstereotypen ontmoedigen meisjes en vrouwen om afstand te nemen van wetenschapsgerelateerde gebieden, en STEM* onderzoek in het bijzonder. Wetenschap en gendergelijkheid zijn echter essentieel om duurzame ontwikkeling te garanderen, zoals benadrukt door UNESCO. Om traditionele denkwijzen te veranderen, moeten meisjes en vrouwen worden aangemoedigd om STEM* carrières na te streven. Daarom biedt Frontiers in Psychiatry dit platform om het werk van vrouwelijke wetenschappers op alle gebieden van de psychiatrie te promoten.

Wegens succes van de 2021 editie, is deze week de opvolger voor het jaar 2022 gelanceerd!

*Science, Technology, Engineering and Math